Muzeum Zamkowe w Malborku

 

KADRY

Krystyna Stankiewicz
Specjalista ds. pracowniczych
te.: +48 55 647 09 12
email: k.stankiewicz[a]zamek.malbork.pl
________________________________________

BIBLIOTEKA
  
  
tel.: +48 55 647 08 99
email: biblioteka[a]zamek.malbork.pl
 
Kierownik Biblioteki
Aleksandra Siuciak
tel.: +48 55 647 08 97
email: a.siuciak[a]zamek.malbork.pl

Bibliotekarz
Joanna Niewiadomska
tel.: +48 55 647 08 99
email: j.niewiadomska[a]zamek.malbork.pl

________________________________________

DZIAŁ EDUKACJI  
 

email: edukacja[a]zamek.malbork.pl

Kierownik Działu Edukacji
Tomasz Bogdanowicz
tel.: + 48 55 647 09 82
email: t.bogdanowicz[a]zamek.malbork.pl

Jolanta Justa
tel.: + 48 55 647 09 83
email: j.justa[a]zamek.malbork.pl
 
Ewa Kasprzyk
tel.: + 48 55 647 09 84
email: e.kasprzyk[a]zamek.malbork.pl

Magdalena Olbryś
tel. +48 55 647 09 74
email: m.olbrys[a]zamek.malbork.pl

Jolanta Kacperska
tel.: +48 55 647 09 70
pr.plastyczna[a]zamek.malbork.pl

________________________________________

Główny Specjalista ds. Konserwatorskich
Mariusz Mierzwiński
tel. +48 55 647 09 30
email: m.mierzwinski[a]zamek.malbork.pl

DZIAŁ KONSERWACJI ZAMKU

 Kurator ds. Konserwacji Architektury
Mirosław Jonakowski

tel.: +48 55 647 09 27
email: m.jonakowski[a]zamek.malbork.pl
 
Starszy Kustosz
Bernard Jesionowski
tel.: +48 55 647 09 90
email: b.jesionowski[a]zamek.malbork.pl
 
Specjalista w DKZ
Rafał Panfil
tel.: + 48 55 647 27 11
email: r.panfil[a]zamek.malbork.pl 
________________________________________
 
PRACOWNIA HISTORII ZAMKU
 
Artur Dobry
tel.: + 48 55 647 09 07
email: a.dobry[a]zamek.malbork.pl
 
Wiesława Połom-Jakubowicz
tel.: +48 55 647 09 47
email: w.polom[a]zamek.malbork.pl
 
Ryszard Rząd
tel.: +48 55 647 09 46
email: r.rzad[a]zamek.malbork.pl

________________________________________

PRACOWNIA ARCHEOLOGII
 
Ewa Fudzińska
tel.: +48 55 647 09 40
email: e.fudzinska[a]zamek.malbork.pl
 

Zbigniew Sawicki
tel.: +48 55 647 09 22
email: z.sawicki[a]zamek.malbork.pl
 
Waldemar Jaszczyński
tel.: +48 55 647 09 22
email: w.jaszczynski[a]zamek.malbork.pl
 
________________________________________

DZIAŁ SZTUKI I RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO
 
Kurator ds. Badań i Zbiorów Artystycznych
Kolekcja Ceramiki
Kolekcja Szkła Artystycznego
Kolekcja Kafli Piecowych
dr Barbara Pospieszna

tel.: +48 55 647 09 06
kom. 512 205 652
email: b.pospieszna[a]zamek.malbork.pl 

Kolekcja Rzeźby
Monika Czapska
tel.: +48 55 647 08 13
email: m.czapska[a]zamek.malbork.pl
 
Kolekcja Mebli
Kolekcja Metali Zabytkowych
Bartłomiej Butryn
tel.: +48 55 647 08 50
email: b.butryn[a]zamek.malbork.pl
 
Gabinet Rycin
email: b.pospieszna[a]zamek.malbork.pl 

Kolekcja Ekslibrisu
Kolekcja Grafika, Albumy i Teki
email: b.pospieszna[a]zamek.malbork.pl 
 
Kolekcja Malarstwa
Kolekcja Tkanin
Kolekcja Witraży
Ewa Witkowicz-Pałka
tel.: +48 55 647 09 28
email: e.palka[a]zamek.malbork.pl

Kolekcja Militariów

dr hab. Karol Polejowski
e-mail: k.polejowski[a]zamek.malbork.pl
tel. (+48) 55 647 09 29
Antoni Chodyński
email: a.chodynski[a]zamek.malbork.pl
tel.: + 48 55 647 09 31

Gabinet Numizmatów
Joanna Czarnowska
email: j.czarnowska[a]zamek.malbork.pl
tel.: +48 55 647 09 33

Kolekcja Bursztynu

email: b.pospieszna[a]zamek.malbork.pl 
________________________________________

PRACOWNIA KONSERWATORSKA

Kierownik
Konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
Jolanta Ratuszna
tel.: +48 55 647 09 71
email: j.ratuszna[a]zamek.malbork.pl

Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
Agnieszka Ruszkowska
tel.: +48 55 647 09 71
email: a.ruszkowska[a]zamek.malbork.pl

Konserwacja ceramiki
Alina Sawicka
tel.: +48 55 647 09 68
email: a.sawicka[a]zamek.malbork.pl

Konserwacja metalu
Tadeusz Włodarczak
tel.: +48 55 647 09 66
________________________________________

STANOWISKO DS. PROJEKTOWYCH

Mariusz Stawarski
tel.: +48 55 647 09 70
 email: pr.plastyczna[a]zamek.malbork.pl

________________________________________

DZIAŁ GŁÓWNEGO INWENTARYZATORA

Główny Inwentaryzator
Monika Zawrot-Donda
tel. +48 55 647 09 35
email: m.zawrot-donda[a]zamek.malbork.pl
 
Specjalista ds. promocji zbiorów muzealnych
Joanna Szuba
tel. +48 55 647 09 04
email: j.szuba[a]zamek.malbork.pl
 
Barbara Dąbrowska-Sikora
tel.: +48 55 647 09 50
email: b.dabrowska[a]zamek.malbork.pl
 
________________________________________

OŚRODEK PROMOCJI I WYDAWNICTW

Iwona Orszulak
tel.: +48 55 647 09 96
email: promocja[a]zamek.malbork.pl
 

Justyna Lijka

tel.: +48 55 647 09 48

email: j.lijka[a]zamek.malbork.pl

 

Aleksandra Sobczak
tel.: +48 55 647 09 34
email: a.sobczak[a]zamek.malbork.pl
 
_______________________________________


STANOWISKO DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Marek Stokowski
tel.: +48 55 647 09 75
email: m.stokowski[a]zamek.malbork.pl  

________________________________________


DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY 
 
Główna Księgowa
Wiesława Lauryn
tel.: +48 55 647 09 95
email: w.lauryn[a]zamek.malbork.pl
 
Kierownik Działu Finansów
Irena Machalska
tel.: +48 55 647 09 95 
email: i.machalska[a]zamek.malbork.pl

Danuta Bielińska
tel.: +48 55 647 09 91
email: d.bielińska[a]zamek.malbork.pl
 
Iwona Turzyńska
tel.: +48 55 647 09 92
email: i.turzynska[a]zamek.malbork.pl 
 
Barbara Woźniak
tel.: +48 55 647 09 93
email: b.wozniak[a]zamek.malbork.pl
 
Kasa MZM
Aleksandra Machalska
tel.: +48 55 647 09 86
email: a.machalska[a]zamek.malbork.pl
 
________________________________________

STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Barbara Mizgała
tel.: +48 55 647 09 89
email: przetargi[a]zamek.malbork.pl
________________________________________

STANOWISKO DS. ADMINISTRACJI

Izabela Paszkowska
tel. +48 55 647 09 61
email: i.paszkowska[a]zamek.malbork.pl
________________________________________

DZIAŁ TECHNICZNY

Mariusz Winnicki
tel. +48 55 647 09 69
email: m.winnicki[a]zamek.malbork.pl
 
________________________________________

KIEROWNIK SEKCJI TRANSPORTU

Tomasz Wasilewicz

tel.: +48 55 647 09 72

email: t.wasilewicz[a]zamek.malbork.pl

________________________________________


OŚRODEK KONFERENCYJNY KARWAN

tel.: +48 55 647 08 57
fax: +48 55 647 08 53
email: karwan[a]zamek.malbork.pl

Kierownik Ośrodka Konferencyjnego Karwan
Jagoda Saj
kom.: +48 512 205 648
email: j.saj[a]zamek.malbork.pl
 
Specjalista ds. organizacji i obsługi konferencji
Monika Stankiewicz
kom.: +48 669 622 248
email: monika.stankiewicz[a]zamek.malbork.pl