Muzeum Zamkowe w Malborku

 •  01.03.2017 r.
   

  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.4.2017.bm
  Przedmiot zamówienia:

  Całoroczne utrzymanie porządku i czystości terenów zespołu zamkowego w Malborku.
  Znak sprawy ZP.2611.4.2017.bm  


  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 34255 – 2017 w dniu 2017-03-01.

  Więcej
 • 23.02.2017 r.
    
  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.3.2017.bm
  Przedmiot zamówienia:
  Druk i dostawa książki pn. "Magiczna przestrzeń Złotej Bramy" dla Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy ZP.2611.3.2017.bm
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 30961 – 2017 w dniu 2017-02-23.

  Więcej
 • 21.02.2017 r. 

  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.2.2017.bm
  Przedmiot zamówienia:
  Opracowanie i udostępnianie oprowadzania audiowizualnego z aplikacją na urządzenia mobilne w Muzeum Zamkowym w Malborku i w Oddziale w Kwidzynie.
  Znak sprawy ZP.2611.2.2017.bm

  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 28693 – 2017 w dniu 2017-02-21.

  Więcej
 • 13.01.2017 r.   

  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.1.2017.bm

  Przedmiot zamówienia:

  Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Zachowanie dziedzictwa kulturowego północnego Przedzamcza Zespołu Zamkowego w Malborku", wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania. Znak sprawy ZP.2611.1.2017.bm

  Więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu Zp 11/2016

  02.12.2016 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu Zp 11/2016
  Przedmiot zamówienia:
  Prace konserwatorskie wnętrza tzw. kaplicy na zamku w Kwidzynie (Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku).
  Ogłoszenie   zostało    opublikowane  w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 357747 – 2016 w dniu 2016-12-02.

  Więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu Zp 09/2016

  22.09.2016 r.
    
  Ogłoszenie o zamówieniu Zp 09/2016
  Przedmiot zamówienia:

  Opracowanie i udostępnianie systemu oprowadzania audiowizualnego po terenie zespołu zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie. Znak sprawy Zp 09/2016.

  Więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu Zp 07/2016

  29.06.2016 r.
    
  Ogłoszenie o zamówieniu Zp 07/2016

  Przedmiot zamówienia:
  projekt, skład, druk i dostawa książek, folderów promocyjnych, dyplomów oraz plakatów dla Muzeum
  Zamkowego w Malborku.  Znak sprawy: Zp 07/2016.

  Więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu Zp 08/2016

  16.06.2016 r.
    
  Ogłoszenie o zamówieniu Zp 08/2016
  Przedmiot zamówienia:
  zawarcie umowy ramowej na naprawcze roboty budowlane i prace konserwatorskie do wykonania na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie. Znak sprawy Zp 08/2016

  Więcej
 • 30.03.2016 r.
    
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zp 06/2016
  Przedmiot zamówienia:
  wykonanie zamówienia uzupełniającego wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania – Remont pokrycia dachowego budynku Domek Dzwonnika oraz wymiana pokrycia dachowego Wieży Kleszej, realizowane w ramach Projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Znak sprawy: Zp 06/2016.

  Więcej
 • 03.2016 r.
    
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zp 05/2016
  Przedmiot zamówienia:
  wykonanie zamówienia uzupełniającego do Zadania I – Wnętrza skrzydła północnego, realizowanego w ramach Projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – część IV.  Znak sprawy Zp 05/2016

  Więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu Zp 04/2016

  09.02.2016 r.
   
  Ogłoszenie o zamówieniu Zp 04/2016
  Przedmiot zamówienia:
  Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do wnętrz kościoła NMP, Wieży Kleszej i Domku Dzwonnika, realizowane w ramach Projektu pn. "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku", współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Znak sprawy Zp 04/2016.

  Więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu Zp 03/2016

  05.02.2016 r.
    
  Ogłoszenie o zamówieniu Zp 03/2016
  Przedmiot zamówienia:
  Świadczenie usług przewodnickich dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych po terenie Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy: Zp 03/2016

  Więcej
 • 27.01.2016 r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zp 02/2016
  Przedmiot zamówienia:
  zakup-dostawa obiektu do kolekcji militariów Muzeum Zamkowego w  Malborku.  Znak sprawy Zp 02/2016.

  Więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu Zp 01/2016

  15.01.2016 r.
    
  Ogłoszenie o zamówieniu Zp 01/2016
  Przedmiot zamówienia:
  Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych Muzeum Zamkowego w Malborku i oddziału Muzeum w Kwidzynie. Znak sprawy: Zp 01/2016

  Więcej
 • 04.01.2016 r.
   
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zp 26/2015
  Przedmiot zamówienia:
  wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania inwestycyjnego – wykonanie w formule zaprojektuj i wykonaj stałej wystawy militariów w Muzeum Zamkowym w Malborku.  Znak sprawy Zp 26/2015.

  Więcej
 • 16.12.2015 r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zp 25/2015
  Przedmiot zamówienia:
  zakup-dostawa obiektu do zbiorów Muzeum Zamkowego w  Malborku.  Znak sprawy Zp 25/2015.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP  numer ogłoszenia: 185545-2015; data zamieszczenia: 16.12.2015r.

  Więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu Zp 24/2015

  04.12.2015 r.
   
  Ogłoszenie o zamówieniu Zp 24/2015
  Przedmiot zamówienia:
  projekt, skład, druk i dostawa do Muzeum Zamkowego w Malborku sześciu  publikacji wraz z etui oraz folderu promocyjnego na potrzeby realizacji Projektu pn. "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku", współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Znak sprawy Zp 24/2015.

  Więcej
 • 03.12.2015 r.
    
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zp 23/2015
  Przedmiot zamówienia:
  wykonanie zamówienia uzupełniającego do Zadania I – Wnętrza skrzydła północnego, realizowanego w ramach Projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – część III.  Znak sprawy Zp 23/2015.

  Więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu Zp 21/2015

  19.11.2015 r.
    
  Ogłoszenie o zamówieniu Zp 21/2015
  Przedmiot zamówienia:
  Usługi dozoru wystaw i sprzątania sal wystawienniczych  w Muzeum  Zamkowym w Malborku. Znak sprawy: Zp 21/2015
   
  Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 17.11.2015r. oraz opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: Polska-Malbork:  Usługi dozoru  2015/S 224-408052 w  dniu 19.11.2015 r.

  Więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu Zp 22/2015

  10.11.2015 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu Zp 22/2015
  Przedmiot zamówienia:
  remont budynku gospodarczo-magazynowego zlokalizowanego na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku, działka nr 154/2. Znak sprawy Zp 22/2015
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 163473 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015r.

  Więcej