Muzeum Zamkowe w Malborku

 • Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.2611.11.2017.bm
  Przedmiot zamówienia:

  Druk i dostawa książki oraz teczek dla Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy ZP.2611.11.2017.bm

  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 538014-N-2017 w dniu 2017-06-23.

  Więcej
 • 08.06.2017 r.
    
  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.10.2017.bm
  Przedmiot zamówienia:
  Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie północnego Przedzamcza Zespołu Zamkowego w Malborku”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania. Znak sprawy ZP.2611.10.2017.bm

  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 528258-N-2017 w dniu 2017-06-08.

  Więcej
 • 31.05.2017 r.
   
  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.9.2017.bm
  Przedmiot zamówienia:
  Druk i dostawa folderów, certyfikatów oraz plakatów dla Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy ZP.2611.9.2017.bm

  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 521578-N-2017 z dniu 2017-05-31.

  Więcej
 • 09.05.2017 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.8.2017.bm

  Przedmiot zamówienia:
  Całoroczna pielęgnacja zieleni na terenie Zespołu Zamkowego w Malborku.  Znak sprawy ZP.2611.8.2017.bm 

  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 504009-N-2017 w dniu 2017-05-09.

  Więcej
 • 14.04.2017 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.7.2017.bm
  Przedmiot zamówienia:
  Druk i dostawa  katalogu pn. „Mariusz Stawarski Malarstwo” dla Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy ZP.2611.7.2017.bm
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 66896 – 2017 w dniu 2017-04-14.2

  Więcej
 • 13.04.2017 r. 

  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.6.2017.bm
  Przedmiot zamówienia:

  Druk i dostawa  katalogu „XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego” dla Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy ZP.2611.6.2017.bm


  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 65751 – 2017 w dniu 2017-04-13.

  Więcej
 • 29.03.2017 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.5.2017.bm
  Przedmiot zamówienia:
  Całoroczna pielęgnacja zieleni na terenie Zespołu Zamkowego w Malborku.  Znak sprawy ZP.2611.5.2017.bm 
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 53857 – 2017 w dniu 2017-03-29.

  Więcej
 •  01.03.2017 r.
   

  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.4.2017.bm
  Przedmiot zamówienia:

  Całoroczne utrzymanie porządku i czystości terenów zespołu zamkowego w Malborku.
  Znak sprawy ZP.2611.4.2017.bm  


  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 34255 – 2017 w dniu 2017-03-01.

  Więcej
 • 23.02.2017 r.
    
  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.3.2017.bm
  Przedmiot zamówienia:
  Druk i dostawa książki pn. "Magiczna przestrzeń Złotej Bramy" dla Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy ZP.2611.3.2017.bm
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 30961 – 2017 w dniu 2017-02-23.

  Więcej
 • 21.02.2017 r. 

  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.2.2017.bm
  Przedmiot zamówienia:
  Opracowanie i udostępnianie oprowadzania audiowizualnego z aplikacją na urządzenia mobilne w Muzeum Zamkowym w Malborku i w Oddziale w Kwidzynie.
  Znak sprawy ZP.2611.2.2017.bm

  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 28693 – 2017 w dniu 2017-02-21.

  Więcej
 • 13.01.2017 r.   

  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.1.2017.bm

  Przedmiot zamówienia:

  Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Zachowanie dziedzictwa kulturowego północnego Przedzamcza Zespołu Zamkowego w Malborku", wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania. Znak sprawy ZP.2611.1.2017.bm

  Więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu Zp 11/2016

  02.12.2016 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu Zp 11/2016
  Przedmiot zamówienia:
  Prace konserwatorskie wnętrza tzw. kaplicy na zamku w Kwidzynie (Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku).
  Ogłoszenie   zostało    opublikowane  w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 357747 – 2016 w dniu 2016-12-02.

  Więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu Zp 09/2016

  22.09.2016 r.
    
  Ogłoszenie o zamówieniu Zp 09/2016
  Przedmiot zamówienia:

  Opracowanie i udostępnianie systemu oprowadzania audiowizualnego po terenie zespołu zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie. Znak sprawy Zp 09/2016.

  Więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu Zp 07/2016

  29.06.2016 r.
    
  Ogłoszenie o zamówieniu Zp 07/2016

  Przedmiot zamówienia:
  projekt, skład, druk i dostawa książek, folderów promocyjnych, dyplomów oraz plakatów dla Muzeum
  Zamkowego w Malborku.  Znak sprawy: Zp 07/2016.

  Więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu Zp 08/2016

  16.06.2016 r.
    
  Ogłoszenie o zamówieniu Zp 08/2016
  Przedmiot zamówienia:
  zawarcie umowy ramowej na naprawcze roboty budowlane i prace konserwatorskie do wykonania na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie. Znak sprawy Zp 08/2016

  Więcej
 • 30.03.2016 r.
    
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zp 06/2016
  Przedmiot zamówienia:
  wykonanie zamówienia uzupełniającego wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania – Remont pokrycia dachowego budynku Domek Dzwonnika oraz wymiana pokrycia dachowego Wieży Kleszej, realizowane w ramach Projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Znak sprawy: Zp 06/2016.

  Więcej
 • 03.2016 r.
    
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zp 05/2016
  Przedmiot zamówienia:
  wykonanie zamówienia uzupełniającego do Zadania I – Wnętrza skrzydła północnego, realizowanego w ramach Projektu Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku, współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – część IV.  Znak sprawy Zp 05/2016

  Więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu Zp 04/2016

  09.02.2016 r.
   
  Ogłoszenie o zamówieniu Zp 04/2016
  Przedmiot zamówienia:
  Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do wnętrz kościoła NMP, Wieży Kleszej i Domku Dzwonnika, realizowane w ramach Projektu pn. "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku", współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Znak sprawy Zp 04/2016.

  Więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu Zp 03/2016

  05.02.2016 r.
    
  Ogłoszenie o zamówieniu Zp 03/2016
  Przedmiot zamówienia:
  Świadczenie usług przewodnickich dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych po terenie Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy: Zp 03/2016

  Więcej
 • 27.01.2016 r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zp 02/2016
  Przedmiot zamówienia:
  zakup-dostawa obiektu do kolekcji militariów Muzeum Zamkowego w  Malborku.  Znak sprawy Zp 02/2016.

  Więcej