Muzeum Zamkowe w Malborku

 • Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.9.2018.bm
  Przedmiot zamówienia:
  zawarcie umowy ramowej na naprawcze roboty sanitarne do wykonania na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku, Zamku w Kwidzynie i Zamku w Sztumie.
  Znak sprawy: ZP.2611.9.2018.bm
   
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 543549-N-2018 w dniu 2017-04-12.

  Więcej
 • Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych pn. Remont toalety na zamku w Kwidzynie – Oddzial Muzeum Zamkowego w Malborku.  

  Ogłoszenie  zostało  opublikowane w BZP na portalu UZP  numer ogłoszenia: 542486-N-2018  w dniu 2018-04-10

  Więcej
 • Przedmiot zamówienia:

  Sprzątanie pomieszczeń budynku kasowo-sanitarnego oraz toalety na dziedzińcu Zamku Średniego w Muzeum Zamkowym w Malborku. Znak sprawy ZP.2611.7.2018.bm

  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 538914-N-2018 w dniu 2018-04-04.

  Więcej
 • Przedmiot zamówienia:

  Druk i dostawa katalogu oraz książki dla Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy ZP.2611.6.2018.bm

  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 527095-N-2018 w dniu 2018-03-08.

  Więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu: Znak sprawy ZP.2611.5.2018.bm

  Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych pn. Remont sanitariatu na zamku w Kwidzynie – Oddzial Muzeum Zamkowego w Malborku.  

  Ogłoszenie  zostało  opublikowane w BZP na portalu UZP  numer ogłoszenia: 520428-N-2018  w dniu 2018-02-22

  Więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.4.2018.bm

  Przedmiot zamówienia:

  Bieżąca konserwacja i naprawa posadzek w pomieszczeniach Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie. Znak sprawy ZP.2611.4.2018.bm

  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 517652-N-2018 w dniu 2017-02-14.

  Więcej
  • 06.02.2018 r.

     
  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.2.2018.bm
  Przedmiot zamówienia:
  Świadczenie usług przewodnickich dla grup turystów zorganizowanych oraz  indywidualnych na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku.
  Znak sprawy: ZP.2611.2.2018.bm
   
  Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 02.02.2018r. oraz opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: Polska-Malbork:  2018/S 025-053861 w  dniu 06.02.2018r.

  Więcej
 • Usługa ochrony obiektów i budynków historycznych Muzeum Zamkowego w Malborku, oddziału Muzeum w Kwidzynie oraz oddziału  Muzeum  w Sztumie.
  Znak sprawy ZP.2611.3.2018.bm
  Przedmiot zamówienia: usługa

  Więcej
 • 17.01.2018 r.   

  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.1.2018.bm

  Przedmiot zamówienia:

  Opracowanie i udostępnianie oprowadzania audiowizualnego na urządzenia mobilne w Muzeum Zamkowym w Malborku i w Oddziale w Kwidzynie.

  Znak sprawy ZP.2611.1.2018.bm

  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 506520-N-2018 w dniu 2017-01-17.

  Więcej
 • 22.11.2017 r.   

  Ogłoszenie o zamówieniu: Znak sprawy ZP.2611.15.2017.bm

  Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych dla zamówienia pn. Remont sanitariatów na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie (z podziałem na trzy części).   

   Ogłoszenie  zostało  opublikowane w BZP na portalu UZP  numer ogłoszenia: 619283-N-2017  w dniu 2017-11-22

  Więcej
 • 17.08.2017 r.   

  Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.2611.12.2017.bm

  Przedmiot zamówienia:

  Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) na zamku w Kwidzynie (Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku). Znak sprawy: ZP.2611.12.2017.bm

  Ogłoszenie zostało opublikowane  w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 572896-N-2017 w dniu 2017-08-17 r.

  Więcej
 • 08.06.2017 r.
    
  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.10.2017.bm
  Przedmiot zamówienia:
  Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie północnego Przedzamcza Zespołu Zamkowego w Malborku”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania. Znak sprawy ZP.2611.10.2017.bm

  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 528258-N-2017 w dniu 2017-06-08.

  Więcej