Muzeum Zamkowe w Malborku

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.3.2017.bm

Drukuj
1 2 3

23.02.2017 r.
  
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.3.2017.bm
Przedmiot zamówienia:
Druk i dostawa książki pn. "Magiczna przestrzeń Złotej Bramy" dla Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy ZP.2611.3.2017.bm
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 30961 – 2017 w dniu 2017-02-23.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.03.2017r.)
Wzór oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do grupy kapitałowej (06.03.2017r.)
Informacja z sesji otwarcia ofert (06.03.2017r.)
Treść zapytania oraz odpowiedź (01.03.2017r.)
Treść zapytań oraz odpowiedź (24.02.2017r.)
Ogłoszenie (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf) 
Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (doc)
Załącznik nr 2a – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc) 
Załącznik nr 3 – Wzór formularza oferty (doc)
Załącznik nr 4 – Projekt umowy pn. Wzór umowy (pdf)


Data wytworzenia: 2017-02-24 10:01 Autor: j.mikolajewski Data publikacji: 2017-02-24 10:01 Osoba udostępniająca na stronie: j.mikolajewski Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-20 Osoba modyfikująca: j.mikolajewski