Muzeum Zamkowe w Malborku

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.4.2017.bm

Drukuj
1 2 3

 01.03.2017 r. 
 

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.4.2017.bm
Przedmiot zamówienia:

Całoroczne utrzymanie porządku i czystości terenów zespołu zamkowego w Malborku.
Znak sprawy ZP.2611.4.2017.bm  


Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 34255 – 2017 w dniu 2017-03-01.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.03.2017r.)
Wzór oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do grupy kapitałowej (09.03.2017r.)
Informacja z sesji otwarcia ofert (09.03.2017r.)
Ogłoszenie (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1a – Schemat usytuowania i częstotliwości czyszczenia (jpg)
Załącznik nr 1b – Obszar objęty przedmiotem zamówienia (jpg)
Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (doc)
Załącznik nr 2a – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc)  
Załącznik nr 3 – Wzór formularza oferty (doc)
Załącznik nr 4 – Projekt umowy pn. Wzór umowy (pdf)


Data wytworzenia: 2017-03-01 13:04 Autor: j.mikolajewski Data publikacji: 2017-03-01 13:04 Osoba udostępniająca na stronie: j.mikolajewski Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-20 Osoba modyfikująca: j.mikolajewski