Muzeum Zamkowe w Malborku

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.5.2017.bm

Drukuj
1 2 3

29.03.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.5.2017.bm
Przedmiot zamówienia:
Całoroczna pielęgnacja zieleni na terenie Zespołu Zamkowego w Malborku.  Znak sprawy ZP.2611.5.2017.bm 
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 53857 – 2017 w dniu 2017-03-29.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie (13.04.2017r.). Ogłoszenie w załączeniu.
Wzór oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do grupy kapitałowej (10.04.2017r.)
Informacja z sesji otwarcia ofert (10.04.2017r.)
Treść zapytań oraz odpowiedzi (06.04.2017r.)
Ogłoszenie (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1a – Mapa częstotliwości koszenia (jpg)
Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (doc)
Załącznik nr 2a – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc) 
Załącznik nr 3 – Wzór formularza oferty (doc)
Załącznik nr 4 – Wykaz usług (doc) 
Załącznik nr 5 – Wykaz osób (doc) 
Załącznik nr 6 – Projekt umowy pn. Wzór umowy (pdf)


Data wytworzenia: 2017-03-29 13:44 Autor: j.mikolajewski Data publikacji: 2017-03-29 13:44 Osoba udostępniająca na stronie: j.mikolajewski Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-13 Osoba modyfikująca: j.mikolajewski