Muzeum Zamkowe w Malborku

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.6.2017.bm

Drukuj
1 2 3

13.04.2017 r.  

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.6.2017.bm
Przedmiot zamówienia:

Druk i dostawa  katalogu „XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego” dla Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy ZP.2611.6.2017.bm


Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 65751 – 2017 w dniu 2017-04-13.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej (28.04.2017r.)
Wzór oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do grupy kapitałowej (25.04.2017r.)
Informacja z sesji otwarcia ofert (25.04.2017r.)

Ogłoszenie (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf) 
Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (doc)
Załącznik nr 2a – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc) 
Załącznik nr 3 – Wzór formularza oferty (doc)
Załącznik nr 4 – Projekt umowy pn. Wzór umowy (pdf)


Data wytworzenia: 2017-04-13 14:08 Autor: j.mikolajewski Data publikacji: 2017-04-13 14:08 Osoba udostępniająca na stronie: j.mikolajewski Data ostatniej modyfikacji: 2017-04-29 Osoba modyfikująca: j.mikolajewski