Muzeum Zamkowe w Malborku

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.8.2017.bm

Drukuj
1 2 3

09.05.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.8.2017.bm

Przedmiot zamówienia:
Całoroczna pielęgnacja zieleni na terenie Zespołu Zamkowego w Malborku.  Znak sprawy ZP.2611.8.2017.bm 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 504009-N-2017 w dniu 2017-05-09.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.05.2017r.)
Wzór oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do grupy kapitałowej (19.05.2017r.)
Informacja z sesji otwarcia ofert (19.05.2017r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia termin składania ofert (pdf)
Ogłoszenie (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1a – Mapa częstotliwości koszenia (jpg)
Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (doc)
Załącznik nr 2a – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc) 
Załącznik nr 3 – Wzór formularza oferty (doc)
Załącznik nr 4 – Wykaz usług (doc) 
Załącznik nr 5 – Wykaz osób (doc) 
Załącznik nr 6 – Projekt umowy pn. Wzór umowy (pdf)


Data wytworzenia: 2017-05-09 22:58 Autor: j.mikolajewski Data publikacji: 2017-05-09 22:58 Osoba udostępniająca na stronie: j.mikolajewski Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-26 Osoba modyfikująca: j.mikolajewski