Muzeum Zamkowe w Malborku

Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie Procedur zawierania umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi w Muzeum Zamkowym w Malborku

Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych pozostających w zasobach Muzeum Zamkowego w Malborku

Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie zasad wyboru najemców lokali użytkowych i dzierżawców gruntów Muzeum Zamkowego w Malborku

Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie Regulaminu naboru nawolne stanowiska pracy w Muzeum Zamkowym w Malborku