Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

dr hab. Janusz Trupinda

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Konserwatorskich
dr hab. Janusz Hochleitner

 

Zastępca Dyrektora  ds. Marketingu i Administracji
Rafał Mańkus


Główny Księgowy
Wiesława Lauryn