Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborkudr hab. Janusz Trupinda

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Konserwatorskich
dr hab. Janusz Hochleitner

 

Zastępca Dyrektora  ds. Marketingu i Administracji
Rafał Mańkus

Główny Księgowy
Wiesława Lauryn