Brak treści artykułu

Załączniki:

Informacja o Warunkach Konkursu Ofert na dzierżawę stanowisk handlowych położonych po zachodniej stronie Przedzamcza Muzeum Zamkowego w Malborku
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty
Załącznik nr 2 - Wzór umowy najmu
Załącznik nr 3a - Załącznik graficzny z oznaczeniem miejsca dzierżawy