Skład Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku na kadencję w latach 2019-2023.

 1. Marek Charzewski
 2. prof. dr hab. Roman Czaja
 3. Bogdan Donke
 4. Kazimierz Klawiter
 5. Alicja Knast
 6. prof. dr hab. Beata Możejko
 7. Michał Niezabitowski
 8. dr Marek Rubnikowicz
 9. Bartosz Skaldawski
 10. Jarosław Wittstock
 11. dr hab. Michał Woźniak


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Skład Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku na kadencję w latach 2015-2019

 1. prof. dr hab. Marian Arszyński
 2. prof. dr hab. Wiesław Długokęcki
 3. mgr Bogdan Donke
 4. dr hab. Marian Dygo
 5. dr hab. Tadeusz Jurkowlaniec
 6. prof. dr hab. Andrzej Kadłuczka
 7. dr inż. Jerzy Litwin
 8. prof. dr hab. Ryszard Feliks Mazurowski
 9. dr Marek Rubnikowicz
 10. dr hab. Tomasz Torbus
 11. dr hab. Michał Franciszek Woźniak
 12. dr inż. Zenon Duda (osoba wskazana przez członków Rady Muzeum Zamkowego w Malborku)

 Załączniki: