Skład Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku na kadencję w latach 2015-2019

 1. prof. dr hab. Marian Arszyński
 2. prof. dr hab. Wiesław Długokęcki
 3. mgr Bogdan Donke
 4. dr hab. Marian Dygo
 5. dr hab. Tadeusz Jurkowlaniec
 6. prof. dr hab. Andrzej Kadłuczka
 7. dr inż. Jerzy Litwin
 8. prof. dr hab. Ryszard Feliks Mazurowski
 9. dr Marek Rubnikowicz
 10. dr hab. Tomasz Torbus
 11. dr hab. Michał Franciszek Woźniak

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2015r w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku.Załączniki: