Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie wyników przetargu ofertowego dotyczącego dzierżawy gruntów w celu prowadzenia działalności gastronomicznej Oblężenie Malborka w dniach 22-24.07.2022 Strefa Food Truck
Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym dotyczący gruntów położonych na Przedzamczu Strefa Food Truck z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej Oblężenie Malborka 2022
Załącznik nr 1 - plan sytuacyjny
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - projekt umowy
Załącznik nr 4 - informacja RODO
Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia