Szanowni Państwo,

Muzeum Zamkowe w Malborku od dnia 01.01.2023 r. wdraża Platformę Zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_malbork, która będzie podstawowym narzędziem do składania ofert oraz komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań w trybie z ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.