Nowy Regulamin Organizacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku jest w trakcie realizacji.