Zarządzenie nr 100/2018 Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego wraz z graficznym Schematem Organizacyjnym.


Załączniki:

-Regulamin organizacyjny
-Schemat graficzny