Do majątku nieruchomego Muzeum Zamkowego w Malbork należy:

- Muzeum Zamkowe w Malborku;

- Zamek w Sztumie;

- Zamek w Kwidzynie;

- Ośrodek Wypoczynkowy w Przebrnie - gmina Krynica Morska, powiat nowodworski, województwo pomorskie.

Ponadto w skład majątku ruchomego wchodzą między innymi muzealia tj. 41.951 tys. pozycji inwentarzowych (stan na dzień 31.12.2022 r.) oraz zbiory biblioteczne tj. 40.383 tys. woluminów (stan na dzień 31.12.2022 r.).