Muzeum Zamkowe w Malborku

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Zamkowego w Malborku

Siedzibą Muzeum jest największy ceglany zespół zamkowy na świecie, uważany za arcydzieło architektury obronnej i rezydencjonalnej późnego średniowiecza. Wznoszony etapami od XIII do XV wieku przez niemal 150 lat pełnił funkcję kolejno zamku konwentualnego, a od 1309 r. siedziby wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. Od 1457 r., przez 315 lat stanowił czwarty co do wielkości arsenał Rzeczypospolitej, siedzibę starostów i czasową rezydencję królów polskich. Poważnie zdewastowany po pierwszym rozbiorze i zniszczony w wyniku działań wojennych 1945 r., dzięki trzem wielkim rekonstrukcjom prowadzonym przez  badaczy niemieckich (w XIX i 1. poł. XX w.) i polskich (po II wojnie światowej), stał się jednym z najważniejszych europejskich pomników myśli konserwatorskiej.

Gospodarzem kompleksu jest utworzone w 1961 r. Muzeum Zamkowe w Malborku, które sprawuje opiekę nad substancją zabytkową obiektu, prowadzi prace badawcze i konserwatorskie, gromadzi i udostępnia zbiory zwiedzającym. W 1997 r. Zamek Malbork został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Muzeum Zamkowe w Malborku
Sekretariat: +48 55 647 08 00 (-02)
Sekretariat fax: +48 55 647 08 03
sekretariat[a]zamek.malbork.pl