W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Muzeum Zamkowe w Malborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Muzeum Zamkowe w Malborku.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-18.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Strona internetowa Muzeum Zamkowego w Malborku znajduje się pod adresem:   

    https://zamek.malbork.pl/ 

Muzeum nie zapewnia dostępności do swojej strony internetowej  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). 

Strona Muzeum jest niezgodna ze standardem WCAG 2.0.

By uznać stronę internetową za zgodną z powyższą ustawą musi ona spełniać następujące warunki:

1.      Każda treść nie będąca tekstem powinna zostać zaopatrzona w alternatywę tekstową.
2.      Multimedia powinny posiadać alternatywę dla obrazu i dźwięku w postaci audio deskrypcji i napisów. 
3.      Informacja powinna nadawać się do przetworzenia (adaptacji) za pomocą automatycznych narzędzi.
4.      Informacja powinna być łatwa do odróżnienia od tła.
5.      Wszystkie elementy i funkcje muszą być dostępne z poziomu klawiatury.
6.      Użytkownik musi mieć zapewniony czas na zapoznanie się z informacją.
7.      Nie wolno publikować treści mogących wywołać atak epilepsji.
8.      Serwis powinien posiadać wygodny system wspomagający w nawigacji.
9.      Treści publikowane na stronie powinny być możliwe do przeczytania i zrozumienia.
10.  Serwis internetowy powinien zachować się w sposób przewidywalny.
11.  Należy wspomagać użytkownika podczas wprowadzania danych.
12.  Serwis powinien być wykonany rzetelnie i zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

Nie wszystkie z powyższych warunków  są  spełnione przez stronę internetową Muzeum Zamkowego w Malborku. 


Muzeum proponuje tłumaczenie swojej strony internetowej (bez podstrony oddziału w Kwidzynie) na dwa języki obce (EN;DE). Nie są stosowane natomiast opisy w żadnym języku dla niewidzących. 

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z przepisami cytowanej powyżej ustawy,  dostępna jest wersja strony dla słabowidzących. Informacja jest łatwa do odróżnienia od tła. W górnym pasku znajduje się oznaczenie o dostępności wersji strony dla słabowidzących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Muzeum Zamkowe w Malborku.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Iwona Orszulak. Kontakt: i.orszulak@zamek.malbork.pl, tel. +48 55 647 09 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Muzeum Zamkowe w Malborku odpowiada Iwona Orszulak, i.orszulak@zamek.malbork.pl, tel.+48 55 647 09 96.

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można także zażądać udostępnienia alternatywnego  na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256). Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do 30.06.2022 roku strona internetowa Muzeum Zamkowego w Malborku  zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.


Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.                                  

a) Zamek Malbork usytuowany jest na prawym brzegu rzeki Nogat, w północno-zachodniej części miasta, w dzielnicy Stare Miasto, około 15 min. pieszo od dworca PKP.

Do  budynku kas biletowych i obsługi zwiedzających prowadzą dwie drogi:

- od strony dzielnicy Kałdowo – drewniana kładka przez rzekę i  ul. Starościńską, dostępna tylko  dla ruchu pieszego. Nawierzchnia brukowa jest bardzo niewygodna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, dlatego wskazana jest tu pomoc osoby towarzyszącej.

- od strony miasta – ul. Piastowska i ul. Sierakowskich – droga dojazdowa, którą dopuszczony jest ruch samochodowy; wzdłuż drogi biegnie chodnik bez barier architektonicznych, podejście jest płaskie.
 
Budynek kas biletowych posiada wejścia umożliwiające poruszanie się osobom z dysfunkcją ruchu, w tym osobom na wózkach. Drzwi główne wejściowe do budynku otwierane są automatycznie fotokomórką i zostały oklejone informacjami o muzeum. Oklejenia stanowią kontrastowy pas o szerokości 10 cm, umieszczony na wysokości od  85 do 105cm oraz od 150 cm do 200 cm.

Obiekt wyposażony jest w wózek inwalidzki. 
W razie potrzeby proszę kierować się do najbliższego pracownika Straży Zamkowej. 

Dotarcie z budynku kas biletowych do bramy głównej zamku oraz na dziedziniec Zamku Średniego sprawia wiele problemów osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi lub neurologicznymi, z powodu bardzo nierównej nawierzchni (kocie łby i nierówne chodniki), brak jest również dogodnej ścieżki dla wózków, w tym wózków dziecięcych. Brama wejściowa bywa, w razie potrzeby, otwierana w całości przez pracowników ochrony, co umożliwia osobom na wózku łatwy wjazd i  przemieszczenie się na dziedziniec Zamku Średniego. Przy bramie głównej znajduje się drugi wózek inwalidzki dostępny dla zwiedzających potrzebujących takiej pomocy oraz defibrylator AEC+. W sytuacji zagrożenia prosimy kontakt z najbliższym pracownikiem Straży Zamkowej.

 
b) Zamek Kwidzyn położony jest na krawędzi doliny Wisły, w północno-zachodniej części miasta, z wjazdem od strony północnej, przy ul. Katedralnej 1.Od dworca PKP można do zamku dojść pieszo w ciągu 15 minut. Dojazd samochodem do zamku od ul. Braterstwa Narodów i ul. Katedralnej. Parking dla samochodów znajduje się przed bramą zamku.

Dostęp do dziedzińca dla osób niepełnosprawnych jest łatwy, nie ma barier architektonicznych. Nawierzchnia wyłożona jest kamiennymi płytami i brukiem.

c) Zamek Sztum położony jest między jeziorami Barlewickim i Sztumskim  w południowo-wschodniej części miasta. Do Sztumu prowadzą dwa wjazdy - od wschodu i zachodu. Od dworca kolejowego można do zamku dojść pieszo i taki spacer trwa ok. 20 min.

Bezpośredni dojazd samochodem do zamku od ul. Galla Anonima. Parking dla samochodów znajduje się w pobliżu bramy zamkowej. Dostęp do dziedzińca dla osób niepełnosprawnych jest łatwy, bez barier architektonicznych, ale nawierzchnia wyłożona jest brukiem.

2. Opis dostępności korytarzy i schodów. 

Muzeum Zamkowe w Malborku i jego oddziały: Zamek Sztum i Zamek Kwidzyn ulokowane są w średniowiecznych budowlach, więc korytarze, krużganki i schody w większość są kręte i wąskie, nie przystosowane do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.

3. Opis dostosowań (na przykład pochylni, wind, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych) .

a ) windy 

-  Zamek Malbork:

* Wewnątrz budynku kas biletowych zniesione są bariery architektoniczne. Funkcjonuje tam winda (dźwig osobowy GMV, 630kg udźwigu, typ 137/H/14), umożliwiająca dotarcie do toalet i przechowalni bagażu. 

* Pałac Wielkich Mistrzów(Zamek Średni) wyposażono w platformę przyschodową - VIMEC (z udźwigiem 430 kg  typ 983/273-1 rok produkcji 2004); która w razie potrzeby obsługiwana jest przez asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo lub przez obsługę wystaw.

* Stała wystawa bursztynu (Zamek Średni) wyposażona została w płozy najazdowe przy wejściu, obsługiwane przez asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo lub obsługę wystawy. 

* W budynku Karwanu na przedzamczu zainstalowano dwa urządzenia umożliwiające dotarcie na każdą kondygnację osobom z niepełnosprawnością ruchową. Są to:
     1) platforma pionowa KALI B (o udźwigu 385 kg, typ B-15-965, rok produkcji 2015) umożliwiająca przemieszczenie się na przyziemieKarwanu;                                                       
     2) winda (dźwig osobowy hydrauliczny WINDPOL o udźwigu 630 kg, model 273/2004, rok  produkcji 2004) do przemieszczania się na wyższe piętra.

- Zamek Kwidzyn i Zamek Sztum nie posiadają żadnych urządzeń umożliwiających dotarcie  na wyższe kondygnacje osobom z niepełnosprawnością ruchową.

b) toalety

Zamek Malbork

- w budynku kas biletowych w toaletach znajduje się osobna kabina dla osób z  niepełnosprawnościami oraz kabina prysznicowa, wszystkie z niezależnym wejściem od zespołów toalet damskich i męskich; toaleta posiada system alarmowy wezwania pomocy.       

- toalety na dziedzińcu Zamku Średniego wyposażono w platformę przychodową REMDŹWIG (z udźwigiem 300 kg, typ T100  rok produkcji 2006), obsługiwaną przez asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo lub przez obsługę muzeum.W toaletach znajduje się osobna kabina dla osób z niepełnosprawnościami, z niezależnym wejściem od zespołów toalet damskich i męskich; toaleta posiada system alarmowy wezwania pomocy.     

- w budynku Karwanu (przedzamcze) na drugim piętrze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Można do niej dotrzeć, korzystając z dwóch wind. 

- na Przedzamczu znajduje się toaleta czynna sezonowo (maj-wrzesień), wyposażona w kabinę dla osób z niepełno sprawnościami. W toaletach funkcjonuje platforma dźwigowa.


Zamek Kwidzyn 

 
- toaleta na dziedzińcu oraz na drugim piętrze dostępna po pokonaniu kilkunastu stopni schodów

 
Zamek w Sztumie

 
- toaleta dostępna w skrzydle zamku na poziomie przyziemia


c) audio przewodniki

Muzeum Zamkowe w Malborku można zwiedzać z przewodnikiem lub samodzielnie z audio przewodnikiem. Dla osób słabosłyszących i głuchych wprowadzono polski język migowy, możliwy do odczytania na wyświetlaczu sprzętu audio przewodnika. Wprowadzono PJM do 1100 sztuk urządzenia audio przewodnika. 

 
Zamek w Kwidzynie można zwiedzać przy użyciu audio przewodników. Niestety nie ma nagrania w języku migowym .

d) pętla indukcyjna 

Muzeum  wykorzystuje w budynku kas biletowych pętlę indukcyjną. Jest  to urządzenie firmy Univox model CTC 121, zainstalowane na trzech stanowiskach - 1 x stanowisko kasowe, 1 x stanowisko pobierania audio przewodników, 1 x punkt informacyjny. Zastosowana pętla indukcyjna spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej Federacji Osób Słabo Słyszących (EFHOH) i jest zgodna  z normą PN EN 601118-4:2007.Jest kontrolowana i certyfikowana przez organizację reprezentującą EFHOH. Stanowiska te są oznakowane właściwie, informując o funkcjonowaniu pętli indukcyjnej.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W Malborku na przedzamczu znajdują się dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, oznakowane znakiem poziomym P-18, uzupełnionym symbolem P-24 i znakiem pionowym D-18, z tabliczką T-29. Przy ławkach na terenie przedzamcza przewidziano dodatkowe miejsca dla osoby poruszającej się na wózku.

 
W Kwidzynie znajdują się miejsca parkingowe przy bramie zamku.


5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoby z psem asystującym mają wstęp na teren dziedzińców oraz  wystaw i wnętrz zamkowych . Jednak z powodu wąskich i krętych przejść, korytarzy i schodów oraz dużego natężenie ruchu wejście na teren wystaw i do wnętrz zamkowych może być  w dużym stopniu utrudniony. 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online 

Największą barierą komunikacyjną w dostępie do zasobów Muzeum Zamkowego dla osób z dysfunkcją słuchu i mowy jest trudność lub brak możliwości komunikowania się z innymi osobami, co przedkłada się na niemożność odbioru treści merytorycznych związanych z prezentowanymi w muzeum wystawami, eksponatami, wnętrzami, itp. 

Muzeum nie stosuje w swojej siedzibie napisów dla niewidzących i niesłyszących  transkrypcji do materiałów audio.

Na wystawach w muzeum nie stosuje się techniki audio-deskrypcji, brak jest oferty skierowanej dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Muzeum nie jest również przygotowane do udostępniania osobom z niepełnosprawnością wzroku poznawania dzieł sztuki poprzez dotyk – nie tworzy się tyflografiki czy trójwarstwowych makiet.

Nie posiadamy opisów ekspozycji i poszczególnych dzieł sztuki wykonanych w alfabecie Braille’a.

W trakcie spotkań, wykładów i konferencji nie są używane symultaniczne przekazy tekstowe – napisy na żywo. Muzeum nie stosuje metody respeakingu – systemu rozpoznawania i przetwarzania mowy na tekst. 

7. Informacja wizualna

Muzeum jest w dużej części oznakowane. Informacje wizualne w formie piktogramów pojawiają się wszędzie tam, gdzie zmieniamy kierunek ruchu, oznaczają drogi ewakuacyjne oraz kierują do najważniejszych miejsc – kasy biletowej, toalet oraz  wyjścia. 

Brak piktogramów w oddziałach muzeum w Sztumie i Kwidzynie, istnieje tam tylko oznakowanie kierunków ruchu i dróg ewakuacyjnych.

 

Dodatkowe informacje

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane