Brak treści artykułu

Załączniki:

Wyniki przetargu ofertowego dotyczącego dzierżawy gruntów na Przedzamczu podczas Oblężenia Malborka 2019 - działalność gastronomiczno - promocyjna (stanowiska L,M,S)
Ogłoszenie
Załącznik nr 1 - plan sytuacyjny
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - projekt umowy
Załącznik nr 4 - Informacja RODO