Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o wynikach wyboru oferty na dzierżawę terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczeniem wpłat
Zapytanie ofertowe