Brak treści artykułu

Załączniki:

Specyfikacja Warunków Zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1 i 3 - Formularz oferty i oświadczenie (doc., pdf)
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (pdf)
Załącznik nr 4 - Projekt umowy (pdf)