Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie na najem lokalu pod działalność gastronomiczną
Załącznik nr 1 - rzut pomieszczeń
Załącznik nr 2 - rzut pomieszczeń
Załącznik nr 3 - lokalizacja lokalu
Załącznik nr 4 - projekt umowy
Załącznik nr 5 - formularz oferty
Załącznik nr 6 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia