Brak treści artykułu

Załączniki:

Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1, 5, 6: Formularz oferty i oświadczenie (docx i pdf)
Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia (pdf)
Załącznik nr 3: Wzór umowy (pdf)
Załącznik nr 4: JEDZ (plik w formacie *xml. oraz pdf)