Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
SWZ (pdf)
Załącznik nr 1,7,8,9 do SWZ - Formularz oferty i oświadczenia (docx)
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia w części nr 1 zamówienia (pdf) NIEAKTUALNE !!!
Załącznik nr 3 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia w części nr 2 zamówienia (pdf)
Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy w części nr 1 zamówienia (pdf)
Załącznik nr 5 do SWZ - projekt umowy w części nr 2 zamówienia (pdf)
Załącznik nr 6 do SWZ - JEDZ ( plik w formacie *xml oraz pdf)